نرمکن کاتیونیک

ميزان مصـرف :
بـراي صنـايع تريكــو : 1 - 3% براساس وزن كالا
درجه حرارت : 40 - 45 درجه سانتيگراد
مــدت زمــان : 15- 30 دقيقـه
 
بـرای صنايع سنگ شوی: 2 - 4 % براساس وزن كالا
درجه حرارت : 40 - 45 درجـه سانتيگـــراد
مـــدت زمـــان : 15 دقيقـه
 
برای الياف پلی استر بر اساس وزن کالا : 3/0 % - 1/0 % به همراه روغن آنتی استاتيک

 

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات