ضد کف

شرایط نگهداری

شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد می باشد و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این ماده حداکثر به مدت  شش ماه در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی کند .
 

viscosity(Cst) emulsion stability Type emulsion PH flash point(c°) odour Colour
500 پایدار نانیونیک 7 -- ملایم سفید شیری

نظرات ارسال شده
4.8 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات