شرایط نگهداری روغن های صنایع نساجی

شرایط نگهداری روغن های صنایع نساجی

19 دی1395
شرایط نگهداری روغن های صنایع نساجی

از نکاتی که باید در نگهداری و انبار کردن صحیح روغن های صنایع نساجی در نظر گرفت می توان به حفاظت در مقابل آلودگی، تجزیه در اثر گرما و سرمای بیش از حد و راحتی حمل و نقل این محصولات اشاره کرد.

فضای مورد نیاز برای نگهداری روغن های صنایع نساجی به نوع بسته بندی این محصولات بستگی دارد.

همچنین در انبارداری این محصولات همواره باید به این نکته توجه کرد که  اولین محصول ورودی به انبار باید اولین محصول خروجی باشد.

شرایط و تجهیزات انبار، محیط انبار و روش‌های انبارداری به زمان مجاز برای نگه‌داری روغن های صنعتی که معمولا روی بسته بندی آنها درج شده است، بستگی دارند.

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر