کاربرد روغن های صنایع نساجی در تجهيزات اين صنايع

کاربرد روغن های صنایع نساجی در تجهيزات اين صنايع

کاربرد روغن های صنایع نساجی در تجهيزات اين صنايع

19 دی1395
کاربرد روغن های صنایع نساجی در تجهيزات اين صنايع

نیاز به روانکاری در صنعت نساجی در مراحل این صنعت متفاوت می باشد.

لذا توصیه می گردد روغن های صنایع نساجی از منابع با استاندارد تهیه شوند.

در صنعت نساجی با توجه به اینکه فرآیند تولید نخ تا مرحله تکمیل پارچه بسیار طولانی و زمان بر می باشد

باید از روانکارهای مختلف برای دستگاه ها استفاده گردد تا باعث بهبود عملکرد دستگاه ها شود.

قسمت های مختلف دستگاه های صنعت نساجی به طور دائم با بارهای زیاد مواجه هستند.

سرعت بالا، محدوده دماي گسترده و تاثیرات شیمیایی عواملي است که باید به طور روزانه در یک فرآیند تولید، مورد توجه قرار گیرند تا عملکرد  بهینه داشته باشند.

اين روغن ها باید از نقاط مختلف دستگاه که در اصطکاک می باشند در برابر سایش و خوردگی در مدت زمان طولانی محافظت کنند.

روغن های صنعتی با توجه به مشخصات دستگاه های مختلف صنعت نساجی و توصیه های سازنده دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر